"quand La cambre illustre"

La Cambre

Hotel Van de Velde

4-8 november 2019

beschrijving

Een tentoonstelling van tekeningen uit de cursus visuele vertelling en grafische communicatie van La Cambre. Ze belichten gedachten, verhalen, gedichten, informatie... Wanneer hand en geest in alle menselijkheid dezelfde lijn trekken.

praktische info

Open van 13u tot 17u.

© Mathilde Pirotte, La Cambre 2019

Contact

asbl Mont des Arts/Kunstberg vzw 

Naamse Straat 10, 1000 Brussel

Creation & Concept Picture Festival : Marie NOBLE & Carole SATURNO

hello@picturefestival.be

sponsors

© 2019 by PICTURE