“Collections”

Cuistax COLLECTIEF

Bozar, BOZAR Palissade

22 oktobER-11 novemBER 2019

beschrijving

Het Brusselse illustratiecollectief Cuistax hult de palissade langs Bozar in alle collecties die de wereld van hun kunstenaars hebben geïnspireerd: edelstenen, herbaria, autootjes... om wat fantasie in de stad te brengen!

praktische info

Toegankelijk 24u/24.

Contact

asbl Mont des Arts/Kunstberg vzw 

Naamse Straat 10, 1000 Brussel

Creation & Concept Picture Festival : Marie NOBLE & Carole SATURNO

hello@picturefestival.be

sponsors

© 2019 by PICTURE