achter de schermen van het festival

de vzw kunstberg, initiator van het festival

De vzw Kunstberg werd in 2002 opgericht. Ze wil culturele, wetenschappelijke en sociale activiteiten op de Kunstberg valoriseren. Ze tracht een sterke economische functie (congressen, zakelijke ontmoetingen en toerisme) te koppelen aan de profilering van de site als culturele pleisterplaats. En dat in een uitzonderlijk erfgoedkader. 

 

Onder het voorzitterschap van Marie-Laure Roggemans, werkt de vzw vandaag concrete voorstellen uit in overleg met verschillende partners. De 3 pijlers voor die activiteiten zijn: cultuur, stedenbouw en communicatie/doelgroepen. Zo begeleidt de vzw: 

- de coördinatie en de organisatie van gezamenlijke activiteiten;

- het onderhoud en de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte; 

- de implementering van een strategie met het oog op communicatie, promotie en visibiliteit. 

De vzw verdedigt de belangen van de Kunstberg bij overheden en verschillende private spelers.

Visie en waarden

Elkaar leren kennen / uitwisseling / krachten bundelen – samen werken aan een grensoverschrijdend project

Jongeren en Europa aanspreken – Meer gezinnen aantrekken

Communicatie / visibiliteit / pers / lobby-behartigen van belangen 

Collectieve trots  Openheid  Ontsluiting  Nieuwsgierigheid  Uitstraling

www.kunstberg.com

het collectief statioN: concept en uitwerking

STATION begeleidt, ontwerpt en realiseert culturele en sociale projecten.

 

Wij bekijken alles stap voor stap en zetten dynamische samenwerkingen op tussen de verschillende artistieke disciplines en de verschillende sectoren. Wij verbinden artiesten, wetenschappers, de academische wereld, burgers, bedrijven en sociaal werkers met elkaar.

 

We streven ernaar concrete antwoorden te bieden op sociale uitdagingen.

Het STATION team voor het PICTURE! Festival

 

Marie Noble, algemeen directeur

Carole Saturno, artistiek directeur

Gaëtan Jacquemin, production manager

Delphine Martens, administratie en publiekswerking

Flore d’Ansembourg, onderwijs

Yves Vasseur, administratie en financiën

Anne Desclée, scenographie openingsfeest

Audrey Noble, webmaster

Salomé Bitoun, stagiaire communicatie

 

Be Culture, social media en pers

Villa Hermosa, Pierre-Philippe Duchâtelet, graphic design

Anne Brugni, illustration van het festival

Right Ink, vertaling

 

Waarden

Samenwerking Nieuwsgierigheid Welwillendheid Open geest Enthoesiasme Lef

ONZE SPONSORS

ONZE INSTITUTIONELE SPONSORS

ONZE PRIVé sponsors

pers

artistieke partners

Leden van de vzw Kunstberg :

KBR, Koninklijke Bibliotheek van België, Belgian National Orchestra, Het Koninklijk Belgisch Filmarchief Cinematek, Eglise protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle royale), Sint Jacob-op-Koudenbergkerk, ING cultuurcentrum ING Art Center, FEB – VBO, Koning Boudewijnstichting Musée Belvue Museum, Musée du Chat et du Dessin d’Humour, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis – Muziekinstrumentenmuseum - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België- Paleis voor Schone Kunsten Bozar - vzw Paleis van Keizer Karel – Coudenberg Paleis, Congrespaleis NV, Visit Brussels, Urban Brussels, Brussels Major Events, Brussel Stad

 

 

Andere leden bij Kunstberg :

Corean cultural Centre, Bortier Galerij, Ravenstein Galerij, Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles, ISELP, Paleis der Academiën, SQUARE - BRUSSELS CONVENTION CENTRE, JAP, Het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

 

Partners buiten de Kunstberg :

MIMA, Art Basics for Children (ABC), Grafixx, Grafik Galerij, Wolf, Bibliotheca Wittockiana, Artitude, Candide, Tropismes.

 

Scholen :

ARBA, ERG, la Cambre, ESA St Luc Bruxelles, Luca School of Arts, de 25 franstalige basisscholen van Brussel-Stad, de 7 nederlandstalige basisscholen van Brussel-Stad. 

Contact

Station Culture vzw   -  www.stationculture.be

 

Berkendaelstraat 119, 1190 Brussel

marie.noble@stationculture.be

sponsors

© 2021 by Station Culture